Як «рэфармуюць» універсітэты ў Беларусі

Беларускія ВНУ даюць «корачку», а не сучасныя веды. Дзяўчыны-студэнткі сутыкаюцца з дамаганнямі і ацэнкамі за «прыгожыя вочы». Чым рэальна напоўнены адукацыйны працэс у нашых універсітэтах?

Пры абмеркаванні рэформаў вышэйшай адукацыі Беларусі практычна не чутны голас людзей, якіх гэтыя рэформы непасрэдна тычацца ў першую чаргу — студэнтаў і выкладчыкаў. А ім ёсць, што сказаць. Нядаўняе даследаванне спецыфікі выкладання сацыя-гуманітарных дысцыплін у беларускіх ВНУ выявіла некалькі важных тэндэнцый.

1. Студэнтам не хапае аб'ёму атрымліваюцца гуманітарных ведаў

Гаворка ідзе не толькі аб дапытлівасці, жаданні развіць свой кругагляд і камунікатыўныя кампетэнцыі з дапамогай гуманітарных прадметаў. Студэнты ўсведамляюць, што гуманітарныя навукі неабходныя ім у будучай прафесійнай дзейнасці.

Напрыклад, будучыя архітэктары наракаюць на тое, што курс псіхалогіі не навучыў іх ўзаемадзейнічаць з заказчыкамі. Будучыя журналісты скардзяцца на неглыбокі ўзровень выкладання базавых гуманітарных дысцыплін. Сацыёлагі хацелі б мець магчымасць чытаць больш арыгінальных тэкстаў, а не знаёміцца ​​з імі па другасных крыніцах. Студэнты тэхнічных і медыцынскіх ВНУ наракаюць, што гуманітарныя веды носяць фрагментарны характар, не ўкладваюцца ў агульную сістэму, якая дазволіла б стварыць нейкую цэласную карціну свету.

2. Пераход на двухузроўневую сістэму (бакалаўрыят + магістратура) прывёў да зніжэння якасці адукацыі

Так лічаць, у першую чаргу, выкладчыкі. На іх думку, у чатыры гады бакалаўрыяту немагчыма змясціць аб'ём ведаў, які раней быў разлічаны на пяць гадоў навучання, ўразаецца практыка, скарачаецца колькасць гадзін нават на самыя базавыя дысцыпліны.

3. Модульная сістэма ацэньваецца хутчэй негатыўна

Часцяком з курсаў, якія студэнты хацелі б вывучаць падрабязна і глыбока, утвараюцца «кентаўры», часткі якіх па змесце звязаныя ўскосна: напрыклад паліталогія + ідэалогія, сацыялогія + эканоміка і т.п.

Методыкі выкладання застаюцца прымітыўнымі: студэнты наракаюць на засілле традыцыйных лекцый, сумных семінараў, заганнай практыкі «здачы рэферата для заліку па курсе». На гэтым фоне такія змены на сістэмным узроўні сталі катастрофай.

Новая практыка «курсаў па выбары» выклікае ў асноўным негатыўныя водгукі. Па словах студэнтаў, часта выбіраць прыходзіцца з двух неабходных дысцыплін (напрыклад, паміж логікай і эстэтыкай), прычым у шэрагу ВНУ гэты выбар адбываецца фармальна — яго за студэнтаў робяць супрацоўнікі дэканата: напрыклад, дзелячы спіс групы напалову па алфавіце.

4. Праграмы складаюцца без адзіных стандартаў

Няма і агульнапрынятых крытэрыяў для аналізу якасці навучання. Таму часта курсы дублююцца па змесце або парушаецца логіка ў паслядоўнасці вывучэння дысцыплін: напрыклад, студэнты вывучаюць спачатку маркетынг, потым прадмет «Нацыянальная эканоміка Беларусі», і толькі потым «Эканамічную тэорыю». І студэнтам, і выкладчыкам не зусім ясна, як тыя ці іншыя курсы становяцца асноўнымі, а іншыя — курсамі па выбары.

5. Этас адносін выкладчыкаў і студэнтаў у беларускіх ВНУ не сфармаваны

У розных ВНУ і на розных факультэтах мадэлі камунікацыі паміж студэнтамі і выкладчыкамі выпрацоўваюцца спантанна, у залежнасці ад асабістай культуры ўдзельнікаў.

Практычна ўсе ўдзельнікі даследавання адзначаюць, што ў беларускіх ВНУ ёсць добразычлівыя і неардынарныя выкладчыкі, якія аддаюць студэнтам максімум ведаў нават за рамкамі свайго працоўнага часу. Але агульны фон камунікацыі — хутчэй нейтральна адхілены. А выпадкі хамства, грубасці з боку выкладчыкаў, з якімі сутыкаліся ўдзельнікі даследавання, не мелі ніякіх наступстваў для іх вінаватых.

Выкладчык заўсёды мае рацыю, а студэнт вымушаны гнутка падладжвацца пад «нораў» кожнага з супрацоўнікаў ВНУ — так можна ахарактарызаваць сакрэтны прынцып зносін паміж імі.

З іншага боку, выкладчыкі заяўляюць аб рэзкім зніжэнні якасці ведаў у абітурыентаў, што зніжае матывацыю выкладчыкаў узаемадзейнічаць са студэнтамі больш актыўна і дэмакратычна.

6. «Усё залежыць ад выкладчыка»

Гэтая фраза гучала рэфрэнам на ўсіх фокус-групах. Добры выкладчык можа прыкласці намаганні і забяспечыць якасны вучэбны працэс нават у гэтых умовах. Але калі ён не кампетэнтны і не матываваны, студэнтам даводзіцца цяжка — неабходна марнаваць шмат часу на самаадукацыю, шукаць альтэрнатыўныя крыніцы атрымання ведаў — курсы, семінары.

Па словах студэнтаў, сур'ёзнымі праблемамі з'яўляюцца страта сувязі з прафесіяй у многіх выкладчыкаў: многія выкладчыкі журфака ніколі не працавалі ў СМІ, сацыялогіі вучаць у тым ліку і тыя, хто актыўна не ўключаны ў даследчую дзейнасць і да т.п.

Кадры ў ВНУ «амалажваюцца» павольна — намкафедры часта арыентуюцца на фармальныя патрабаванні па колькасці дактароў і кандыдатаў навук на кафедры, таму схільныя ўтрымліваць на працы людзей са ступенямі без уліку іх рэальных уменняў выкладаць.

7. Аб гендэрнай роўнасці ў ВНУ казаць не даводзіцца

Фармальныя абмежаванні ў доступе да вышэйшай адукацыі для дзяўчат даўно ў мінулым. Але практычна ўсе ўдзельнікі фокус-груп заявілі пра тое, што сутыкаліся на ўласным досведзе з несправядлівым і некарэктным стаўленнем да студэнтак, звязаныя з іх полам.

Дыскрымінацыя дзяўчат адбываецца як у латэнтных формах, так і ў форме яўнага лёгкадумнага і непаважлівага стаўлення: некаторыя выкладчыкі могуць дазволіць сабе ўголас сумнявацца ў іх разумовых здольнасцях, каментаваць форму адзення, выстаўляць больш высокія або больш нізкія адзнакі за «даўжыню спадніцы» і «прыгожыя вочы».

Былі адзначаны і выпадкі адкрытага i беспакарана дамагання да дзяўчат, якія не знаходзілі, адэкватнага прававога дазволу, нават калі пра іх было вядома на факультэце або ў ВНУ.

Многія ўдзельнікі даследавання адзначылі і «пазітыўную дыскрымінацыю» хлопцаў. Студэнтам-гуманітарыям ацэнкі часцяком завышаюць, паколькі «шкадуюць» за тое, што «вакол адны дзяўчынкі, а хлопчыкі — у меншасці». Студэнты-медыкі нярэдка чуюць ад выкладчыкаў, што яны — будучыя галоўдоктары, а дзяўчатам «свеціць» праца ў паліклініцы.

8. Каштоўнасць гуманітарнай і ў цэлым вышэйшай адукацыі дэвальвуецца

Праблемы пачынаюцца яшчэ ў школе, паколькі там ніхто не займаецца прафесійным арыентаваннем школьнікаў. З гадамі зніжаюцца і прахадныя балы на некаторыя спецыяльнасці.

На гэтым фоне пераход на 4-гадовае навучанне ў бакалаўрыяце і ўвядзенне модульнай сістэмы негатыўна адбіваецца на якасці адукацыі, гуманітарны складнік якой становіцца фрагментарным і павярхоўным.

Навучанне ў ВНУ ўсё больш паходзіць на абавязалаўку дзеля атрымання «корачкі» — а пасля яе прыходзіцца наганяць прабелы ў ведах з дапамогай самаадукацыі альбо перанавучання непасрэдна на месцы працы. Сувязь вышэйшай адукацыі з рынкам працы пакуль не наладжана.

9. Акадэмічная мабільнасць — пакуль мара як для студэнтаў, так і для выкладчыкаў

Актыўная навуковая дзейнасць, звязаная са стажыроўкамі і наведваннем міжнародных канферэнцый, не заўсёды заахвочваецца ВНУ. Часцяком вучэбная нагрузка проста не «адпускае» выкладчыкаў з месца працы.

Са студэнтамі сітуацыя некалькі лепш, хоць ўдзел у праграмах тыпу Erasmus патрабуе ад іх асабістай ініцыятывы: многія студэнты наогул не ведаюць пра такія міжнародныя праграмы.

10. Замежныя студэнты дрэнна ўключаюцца ў адукацыйны працэс у беларускіх ВНУ

Прыток замежных студэнтаў ўносіць істотны ўклад у бюджэты ВНУ. У 2015/2016 навучальным годзе ў Беларусі навучалася больш за 14 тысяч замежных студэнтаў (у большасці сваёй з Туркменістана, Расіі, Кітая). І ў іх беларускіх «калегаў» ёсць на іх адрас нямала негатыўных заўваг.

Замежным студэнтам падаюцца лепшыя ўмовы: яны прыкладаюць мінімальныя намаганні, практычна не вывучаюць рускую мову. Прэтэнзій да іх амаль няма, бо яны шмат плацяць за вучобу. Такая сітуацыя дэвальвуе каштоўнасць адукацыі і сярод беларускіх студэнтаў, а з замежнымі варта дадаткова праводзіць працу, каб адаптаваць іх да новых умоў і дапамагчы атрымліваць адукацыю па тых жа прынцыпах, што і беларусы, без падвойных стандартаў.

Падагульненне

Студэнты і выкладчыкі беларускіх ВНУ на досыць высокім узроўні рэфлексуюць свой досвед уключанасці ў адукацыйны працэс. Маладыя людзі здольныя сфармуляваць свае запыты і ўсвядоміць дэфіцыт, недахоп атрыманахы ведаў.

Таму здзіўленне выклікае той факт, што трансфармацыі вышэйшай адукацыі Беларусі не абапіраюцца ні на меркаванне саміх выкладчыкаў і студэнтаў, ні на меркаванне незалежных экспертаў.

Дадзенае даследаванне заклікана прыцягнуць увагу да гэтай праблемы і паказаць: нягледзячы на ​​ўваходжанне Беларусі ў Балонскі працэс, студэнты і выкладчыкі да гэтага несправядліва выключаны з працэсу прыманне рашэнняў аб іх уласных лёсах, і па гэты дзень яны з'яўляюцца нябачнымі, нямымі і па сутнасці неіснуючым актарам ў полі вышэйшай адукацыі.

Паводле journalby.com

Хочаце ведаць больш? Сачыце за нашымі публікацыямі ў Telegram і Facebook!

Больш цікавага на «Новым Часе»: