Як складваўся генафонд славян

Апублікаваная найбольш поўная на сённяшні дзень праца па вывучэнні генафонду славян і балтаў, у якой выкарыстаны сінтэз генетыкі і лінгвістыкі. Генетыкі і лінгвісты вывучылі балта-славянскія народы ў параўнанні з іншымі народамі Еўропы. Ім удалося прасачыць, як фармаваўся генафонд славян — пры распаўсюдзе па Еўропе славяне змешваліся з мясцовымі папуляцыямі, якія склалі глыбінны субстрат генафондаў, які адрознівае розныя галіны славян адзін ад аднаго. Даследчыкі выявілі сувязь генетычнай разнастайнасці з лінгвістычным і яшчэ больш моцную сувязь — з геаграфічным размяшчэннем папуляцый.А таксама рэканструявалі і ўдакладнілі дрэва балта-славянскіх моў.

З пазіцыі навукі славяне — гэта тыя народы, якія здаўна кажуць на славянскіх мовах. Але як гэтыя славянскія народы звязаныя генетычна, як складваўся іх генафонд, якія падабенствы і адрозненні генафондаў ўсходніх, заходніх і паўднёвых славян і на якіх сваіх суседзяў яны падобныя? На гэтыя і іншыя пытанні паспрабавалі адказаць расійскія генетыкі ў супрацоўніцтве з замежнымі калегамі, якія апублікавалі артыкул у часопісе PLoS ONE. Аб'ектам іх даследавання сталі балта-славянскія папуляцыі — народы, якія размаўляюць на балта-славянскіх мовах — якія яны параўноўвалі з іншымі еўрапейскімі папуляцыямі. У камандзе пад кіраўніцтвам доктара біялагічных навук О.П. Баланоўскага (Інстытут агульнай генетыкі і Медыка-генетычны навуковы цэнтр) і акадэміка Рыхарда Вилемса (Эстонскі біяцэнтр і Тартускі ўніверсітэт) удзельнічалі даследчыкі з многіх краін, дзе большасць насельніцтва складаюць славянскія і балцкія народы (Расіі, Украіны, Беларусі, Літвы, Эстоніі, Харватыі, Босніі і Герцагавіны), а таксама вучоныя Вялікабрытаніі і кансорцыум міжнароднага праекта Genographic.

Балты — бліжэйшыя сваякі славян па мове. Лінгвісты сыходзяцца ў меркаванні, што балцкія і славянскія мовы, якія адносяцца да сям'і індаеўрапейскіх моў, маюць агульны корань. На гэтых мовах кажа прыкладна траціна сучасных еўрапейцаў, а па плошчы балта-славянскія народы займаюць каля паловы Еўропы. У раннім сярэднявеччы (прыкладна 1400-1000 гадоў назад) адбывалася так званая «славянізацыя Еўропы» — перыяд хуткага распаўсюджвання славянскіх моў на велізарных тэрыторыях. Ва Ўсходняй Еўропе славяне распаўсюджваліся на тэрыторыі, дзе да гэтага пражывалі балцкія, фіна-вугорскія і цюркскія папуляцыі, у Заходняй Еўропе — на тэрыторыі носьбітаў германскіх моў, на Балканах — на тэрыторыі мясцовых разнамоўных папуляцый. Да гэтага часу заставалася недастаткова вывучанай генетычная гісторыя балта-славянскіх папуляцый і іх узаемадзеянне з іншымі народамі.

Што вывучалі

Генетыкі даследавалі больш за 8 тысяч узораў ДНК з больш чым паўсотні балта-славянскіх папуляцый. Асноўныя групы — гэта ўсходнія славяне (беларусы, рускія, украінцы), заходнія славяне (кашубы, палякі, славакі, сорбы, чэхі), паўднёвыя славяне (балгары, баснійцы, македонцы, сербы, славенцы, харваты) і балцкія народы (латышы, літоўцы ). Аналіз праводзілі па трох генетычных сістэмах: гэта Y-храмасома, якая перадаецца па бацькоўскай лініі, мітахандрыяльная ДНК (мтднк), якая перадаецца па матчынай лініі, і аўтасомных ДНК, якая роўна ўключае геном бацькі і маці (поўнагеномны аналіз).

Генетычны ландшафт славян праз тры прызмы

Па ўсіх трох асноўных генетычных сістэмах аўтары вывучылі падабенства і адрозненні папуляцый і атрымалі тры падобныя карціны, на якіх ўбачылі агульныя заканамернасці. Ўсходнія славяне — рускія цэнтральных і паўднёвых абласцей, беларусы і ўкраінцы — ўтвараюць выразна сфармаваную групу. Рускія і ўкраінцы генетычна вельмі блізкія. Як тлумачыць кіраўнік даследавання Алег Баланоўскі: «Іх генафонд утвараюць два аблокі, якія датыкаюцца і часткова пераходзяць адзін у аднаго па краях без выразнай мяжы. Што тычыцца беларусаў, то частка беларускіх папуляцый генетычна не розніцца ад украінцаў, а іншая частка — ад рускіх».

Выключэнне складаюць паўночныя рускія, якія генетычна аддаленыя ад астатніх ўсходніх славян і імкнуцца да фіна-вугорскіх папуляцый. З заходніх славян палякі вельмі блізкія да ўсходніх славян, а чэхі і ў меншай ступені славакі трошачкі накіраваны ў бок немцаў і іншых заходнееўрапейскіх папуляцый.

Паўднёвыя славяне ўтвараюць групу, якая ўнутрана падзелена на заходні (славенцы, харваты і баснійцы) і ўсходні (македонцы і балгары) рэгіёны з сербамі пасярэдзіне. Пры гэтым паўднёвыя славяне генетычна падобныя да сваіх неславянскіх суседзяў па Балканах — румынаў, венграў, грэкаў.

Балцкія папуляцыі — латышы і літоўцы, выяўляюць блізкасць да эстонцаў, якія размаўляюць на мове фіна-вугорскай групы, і да некаторых усходніх славян (беларусаў). Аказалася таксама, што балцкія папуляцыі генетычна блізкія да волжскай групы фіна-вугорскіх народаў (асабліва да мардвы).

Пошук агульных продкаў у геноме

Даследчыкі ўжылі яшчэ адзін метад аналізу поўнагеномных дадзеных — яны шукалі ў людзей з розных папуляцый агульныя фрагменты генома, атрыманыя ў спадчыну ад агульных продкаў.

Аказалася, што больш за ўсё такіх агульных фрагментаў генома заходнія і ўсходнія славяне маюць з папуляцыямі Паўночна-Ўсходняй Еўропы (літоўцы, латышы, эстонцы, карэлы, вепсы, паўночныя рускія), некалькі менш — з паўднёвымі славянамі, а таксама неславянскімі народамі Балкан (венграмі, румынамі і гагаузамі), і менш за ўсё — з народамі Паволжа, Заходняй Еўропы, Каўказа і з грэкамі. Атрымліваецца няпростая карціна. З аднаго боку, славянскія папуляцыі праяўляюць відавочнае генетычнае падабенства паміж сабой, з другога боку — часам яны праяўляюць большае падабенства з неславянскімі папуляцыямі, з якімі жывуць па суседству.

Навукоўцы звярнуліся да лінгвістыцы. Паколькі ў калектыў аўтараў ўваходзілі і лінгвісты, яны выкарыстоўвалі сучасны метад лексікастатыкі, з дапамогай якога пераправерылі і абнавілі моўныя базы дадзеных і пабудавалі рэканструяванае філагенетычнага дрэва балта-славянскіх моў. І гэта —  таксама важны вынік працы.

А затым аўтары матэматычнымі метадамі параўналі генетычную і лінгвістычную разнастайнасць балта-славянскіх папуляцый, увёўшы ў аналіз і трэцяе вымярэнне — геаграфію папуляцый. Яны правялі тэст для ўсіх трох генетычных сістэм (Y-храмасома, мтднк і аўтасомныя маркеры). Усе тры варыянты паказалі вельмі высокую карэляцыю паміж генетыкай і геаграфічным становішчам папуляцый (0,80-0,95), некалькі меншая карэляцыя адзначалася паміж генетыкай і лінгвістыкай (0,74-0,78).

Глыбінны субстрат славянскага генафонду

Навукоўцы лічаць, што, распаўсюджваючыся па Еўропе, славяне інтэнсіўна ўключалі ў свой склад мясцовыя папуляцыі, якія жылі на дадзеных тэрыторыях у даславянскія часы. Славяне прыўносілі з сабой мову і ўбіралі генафонд мясцовых папуляцый. Гэта глыбінны генетычны «субстрат» быў розны для розных галін славян. Аўтары вылучаюць два яго асноўныя выгляды. Ўсходнееўрапейскі субстрат прынялі ў сябе заходнія і ўсходнія славяне. Верагодна, вялікую частку яго склалі балцкія народы, рассяленне некалі вельмі шырока па Усходнееўрапейскай раўніне. Іншы, паўднёваеўрапейскі субстрат, ўвабралі ў сябе паўднёвыя славяне, і яго склалі даславянскія балканскія народы.

Але, нягледзячы на ​​значны ўсходнееўрапейскі субстрат, падкрэсліваюць аўтары, заходнія і ўсходнія славяне фармуюць генетычна даволі цэласную групу, адрозную як ад сваіх заходніх суседзяў (германаязычных папуляцый), так і ад усходніх суседзяў (фіна-вугорскіх народаў). Яны мяркуюць, што генафонд славян пры іх распаўсюджванні па Еўропе складваўся ў два этапы: спачатку праходзіла асіміляцыя мясцовых папуляцый, а затым — фарміраванне мясцовых асаблівасцяў славян з актыўным абменам генамі ўнутры славянскага арэалу. Гэтыя працэсы сцэментавалі заходніх і ўсходніх славян у адзіную генетычную супольнасць. Што тычыцца паўднёвых славян, то ў іх адбываліся аналагічныя працэсы, падчас якіх яны набылі шмат агульных рыс з неславянскімі народамі Балкан, чым з іншымі славянскімі народамі.

Паводле: антропогенез.ру

Хочаце ведаць больш? Сачыце за нашымі публікацыямі ў Telegram і Facebook!

Абмеркаванне:

  • Я
  • 2017-08-19 21:23:40
Лухта, калі адкінуць ад Рашы крывічскі Смаленск, Бранск і поўдзень пскоўскай.

"З пазіцыі навукі славяне — гэта тыя народы, якія здаўна кажуць на славянскіх мовах."
Ненавуковы падаход. Калі мангола нваучыць мове, дык што, ен ужо і славянін?
  • Анатоль Хвёдараў
  • 2017-08-25 10:05:21
Мяркуючы па таму, як Вы абыходзіцеся з камэнтарамі, бачна Ваша прамаскоўская пазыцыя.

Больш цікавага на «Новым Часе»: